راهپیمایی مردم دارالمومنین همدان در محکومیت رژیم جنایتکار صهیونیستی همزمان در سراسرکشور

راهپیمایی مردم دارالمومنین همدان در محکومیت رژیم جنایتکار صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین همزمان در سراسرکشور برگزار گردید.
عکاس : حسن فرشی |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ - ۱۸:۴۴:۴۳
نویسنده :
حسن فرشی