طوفان شدید تگرگ در گوتنگ آفریقای جنوبی

۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۱۱:۲۵:۴۲