تصاویری از ورود آب به اتوبوس های شهری اهواز پس از بارندگی

۱۴۰۲/۰۸/۲۹ - ۱۰:۱۰:۰۱