حضور رئیسی در وزارت نفت

رئیس جمهور افزایش بهره وری و رفع ناترازی ها در حوزه نفت و گاز را از ماموریت های مهم وزارت نفت برشمرد. رئیسی در جلسه نظارت ستادی در وزارت نفت، بر مقابله با قاچاق سوخت تاکید کرد و گفت: مراقبت از پاک دستی و مقابله با فساد باید جزو اولویت هایِ فعالیت در این مجموعه باشد.
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ - ۱۵:۰۴:۲۵