کودکی که اتاق معاون اول رئیس‌جمهور را به هم‌ ریخت!

علی یک کودک اوتیسمی است که امروز آزادانه اتاق جلسات رسمی‌ محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور را به هم ریخت و مخبر هم اجازه نداد کسی جلوی او را بگیرد.
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۰۰:۰۲:۲۵