کاربرد هوش مصنوعی در تشخیص اختلالات شناختی

متخصصان یک واحد فناور مؤفق شدند آزمون‌های هوشمند اختلال های شناختی را طراحی و تولید کنند. این آزمون ها برای تشخیص زودهنگام اختلال های شناختی و بیماری های مغزی استفاده؛ و با استفاده از هوش مصنوعی تولید می شود و تاییده وزارت بهداشت دارد.
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۰۵:۱۶:۰۱