هوای پاک تهران

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون درشرایط پاک قراردارد. آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۶۸ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۵۰ و کیفیت هوا در وضعیت پاک است.
عکاس : سید علی صالح - سکینه سلیمی |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۱۰:۳۵:۵۲
نویسنده :
سید علی صالح - سکینه سلیمی