در آن بازۀ زمانی البته آموزش و پرورش با همراهی صداو سیما و حتی استفاده از فضای مجازی توانست با همراهی و دلسوزی معلمان تا حدی آموزش مجازی را گسترش دهد و به موفقیت‌هایی نیز برسد گرچه افت تحصیلی در آن دروه به وضوح قابل شهود بود و همچنان اثرات آن باقی مانده است.

نکتۀ مهم اما در آن دوره، آماده نبودن زیرساخت‌ها در اپلیکیشن شاد بود؛ محلی که قرار بود مکمل مدرسه باشد و معلمان و دانش‌آموزان با خیالی آسوده بتوانند فرایند تعلیم و تعلم را ادامه دهند. نقص‌های موجود در این سامانه اما خیلی زود خود را نشان داد.

در این روزها اما خبر ارتقاء این سامانه را می‌توان به فال نیک گرفت چراکه با این وضعیت آلودگی هوا و البته پیش‌بینی‌های جوی، به احتمال فراوان در سال جاری نیز مدارس در روزهای زیادی تعطیل خواهند بود که اگر این تعطیلی به تعطیلی آموزش بی‌انجامد، قطعاً آسیب‌های زیادی در پی خواهد داشت.

از همین رو، نه‌تنها ارتقاء این فضا در شرایط کنونی ضرورت دارد بلکه نیاز است مدارس برای آشنایی بیشتر دانش‌‎آموزان و خانواده‌ها و آماده کردن آنان برای این مدل آموزش، از این فضا در کنار آموزش حضور بهره ببرند تا در صورت لزوم افراد آگاهی کامل از نحوۀ تعامل داشته باشند.

به هر حال باید دانست با توسعۀ فناوری و تغییر مناسبات زندگی اجتماعی، آموزش هم باید انعطاف لازم را برای تطابق با تغییرات داشته باشد و بتواند ضمن متناسب‌سازی خود با این فضا، از امکان‌های نوین برای توسعه و تعمیق خود بهره ببرد.

منبع:همت خبر