بارش شدید تگرگ در بابلسر، مازندران

۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۲۳:۱۴:۰۵