ورود رییس جمهور به مصلای گرگان

۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ۱۱:۴۰:۲۶