معاون وزارت آموزش و پرورش: هشت هزار نیروی هنرآموز جدید سال آینده جذب آموزش و پرورش می‌شوند

۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - ۰۵:۳۳:۰۱