تظاهرات گسترده طرفداران فلسطین در کره جنوبی، اسپانیا، استرالیا، اتریش و فرانسه

۱۴۰۲/۱۰/۱۰ - ۱۲:۰۸:۱۱