بارش شدید باران در شهر ارومیه

۱۴۰۲/۱۱/۰۳ - ۲۲:۳۲:۱۵