شجاعی کیاسری خطاب به رسایی: ظلم به سخنان رهبری کردید

شجاعی کیاسری خطاب به رسایی،گفت: رهبری در مورد خواص شفاف صحبت کردند و در صحبت های ایشان چیزی به نام خواص اهل باطل نداریم،این سخنان شما ظلم به رهبری است.
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ - ۲۲:۴۶:۲۰