اسلامی: تعاملات با آژانس برقرار است و معاون گروسی این هفته در تهران با من دیدار کرد

امیدواریم همین رویه تداوم داشته باشد و ما بتوانیم فضایی را که دشمنان برای صنعت هسته‌ای ایجاد می‌کنند از این طریق بشکنیم. بازیکنان تیم ملی حتما در بازی امروز برنده‌اند
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۱۰:۵۴:۱۴