روند صدور اسناد الکترونیک چگونه است؟

صدور اسناد ملکی و سند اشخاص حقوقی به صورت الکترونیک امیدواری به کاهش قابل ملاحظه‌‎ آمار پرونده‌های ثبتی قضایی با راه‌اندازی سامانه صدور و مدیریت اسناد الکترونیک
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۱۳:۳۳:۰۹