ضد حمله خطرناک ایران روی دروازه قطر که ضربه قدوس را مدافع قطر دفع کرد

۱۴۰۲/۱۱/۱۸ - ۱۹:۳۰:۳۳