«وام ازدواج طی ۱۴ سال صد برابر شد»

وام ازدواج از سال ۸۸ تاکنون با رشد ۱۱۷ درصدی از ۳ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ - ۱۷:۰۴:۱۶