جمعیت در حال حرکت به سمت میدان آزادی پیش از شروع مراسم ۲۲ بهمن

۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۰۹:۵۳:۱۹