جرم سرداران سلیمانی و ابومهدی المهندس چه بود که اینگونه به شهادت رسیدند؟

رئیس قوه قضائيه در یادمان محل شهادت شهید سلیمانی: سرداران عزیز سلیمانی و المهندس و همراهان و همرزمان آنها برای مبارزه با تروریسم و دفاع از اسلام، کشور و ملت‌های مظلوم به شهادت رسیدند؛ آنها عمر خود را در راه مبارزه با مستکبرین و خدمت به مردم و کشور صرف کردند و امروز نزد خداوند متعال زنده هستند و روزی می‌خورند. از خداوند متعال توفیق خدمت به اسلام  و مسلمین و ایستادن مقابل مستکبرین را طلب می‌کنم.
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ - ۱۸:۴۱:۴۱