بارش نیمه سنگین برف در روستای احمدآبادسفلی

۱۴۰۲/۱۱/۲۷ - ۱۱:۱۴:۱۶