حضور‌ پرشور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پای صندوق رأی

۱۴۰۲/۱۲/۱۱ - ۱۳:۱۹:۳۹