بارش برف در مرز تمرچین پیرانشهر

۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۱۷:۰۷:۱۰