۱۰ درصد از رانندگان اقدام به تخلف مقررات راهنمایی و رانندگی دارند و حوادث را رقم می‌زنند

۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۱:۰۹:۵۳