از خرید یازده میلیون تن گندم تا پوشش دوازده‌هزار نفر در بیمه سلامت

رئیس‌جمهور در جشن توانمندسازی ۱۰۰هزار مددجوی کمیته‌امداد: از ابتدای دولت‌سیزدهم هدف گذاری کردیم تا مشکل تنش‌آبی ده هزار روستا را حل کنیم. تا امروز تنش‌آبی۳۶۰۰ روستا حل شده‌است خرید کالای روستاییان را تضمین کردیم.در سال اول دولت، ۴ونیم میلیون تن و سال دوم ۷ونیم میلیون تن خرید کردیم و آخرین خرید ما از گندم روستاییان به ۱۱ میلیون تن رسید در حال تکمیل جاده‌های روستایی و اینترنت هم برای روستاییان هستیم. تا امروز ۱۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌سلامت قرار گرفتند
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۳:۱۳:۰۷