افتتاح ایوان کالسکه موزه خودرو

ایوان کالسکه موزه خودرو‌های تاریخی با حضور محمدحسین پورتقی مدیرعامل هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، فاضل نظری مدیرعامل گروه موزه‌های دفینه افتتاح شد . آثار این مجموعه سه ارابه درشکه و سه ارابه کالسکه‌ها است که یکی منتسب به کالسکه ناصری است که مطرح شده ناصرالدین شاه قاجار در آن ترور شد.
عکاس : سید علی صالح |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۶:۲۲:۵۹
نویسنده :
سید علی صالح