ضرغامی: افزایش میزان ارز مسافرتی بدون هماهنگی با وزارت میراث بوده است

۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۱:۰۲:۱۹