تأثر رهبر انقلاب از مشاهده مظلومیت کودکان غزه که در حال قرائت قرآن بودند

۱۴۰۲/۱۲/۲۳ - ۱۱:۲۶:۲۳