فرزین: اگر بتوانیم بانکی را اصلاح کنیم آن را منحل نخواهیم کرد

۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۱۱:۵۴:۳۰