رئیس جمهور میزبان جمعی از اصحاب رسانه

رئیسی در سومین روز ماه رمضان در پاستور، پای حرف‌ها، نظرات و انتقادات کارشناسان رسانه نشست.
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۳:۰۹:۲۴