تصاویری از رانش هولناک کوه در مناطق مختلف دنیا

۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۳:۱۵:۳۱