بارندگی شدید در آبدانان ایلام

۱۴۰۲/۱۲/۲۵ - ۱۶:۲۷:۲۶