صدها نفر در سانفرانسیسکو، ژاپن و نیویورک در همبستگی با فلسطینیان تظاهرات کردند

۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۱۰:۵۲:۴۳