آتشفشان دوباره در شبه جزیره ایسلند فوران کرد

۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۱۰:۵۶:۱۰