کلهر: امسال شاهد کمترین نرخ بیکاری جوانان پس از ۲۰ سال بودیم

امسال بالاترین سطح اشتغال پذیری را بعد از ۲۰ سال شاهد بودیم و بیکاری کمترین میزان را داشته، این ها آمار مراکز رسمی است. ما وظیفه داریم به صورت دوره ای از حیث مسکن، اشتغال و ازدواج وضعیت جوانان را بررسی و آن را به اطلاع دستگاه ها برسانیم. مثلاً ما به صورت ماهانه وام ازدواج را پیگیری می کنیم، ما متولی وام نیستیم متولی رصد آن هستیم که وضعیت پرداخت چطور است. و توقف در شعبه چقدر بوده است.
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ - ۱۹:۱۳:۱۱