گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: ثبت رشد اقتصادی شش و چهار دهم درصدی در سال ۱۴۰۲

دولت‌سیزدهم در کاهش نرخ بیکاری در ده سال گذشته رکورد زد گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به رئیس‌جمهور در جلسه هیئت ‌دولت: در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور هفت دهم درصد بوده و حالا فقط در سال جاری رشد اقتصادی به شش و چهار دهم درصد رسیده است در پاییز امسال نرخ بیکاری در کشور به هفت و شش دهم درصد رسیده که این عدد پایین‌ترین نرخ بیکاری در ده سال گذشته است امسال نرخ تورم نقطه به نقطه با بیست درصد کاهش روبرو بوده است در سال جاری میزان انتشار اوراق ۱۷۶ همت بوده که دولت‌سیزدهم توانسته ۴۸ همت بیشتر از اوراق منتشر شده به تعهدات اوراق سال‌های گذشته عمل کند.
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۰۸:۰۲:۲۵