هاشمی: شفافیت یکی از اصل‌های حکمرانی در  دستگاه‌های اجرایی است

۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۱۰:۱۸:۱۳