شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در دی ماه 1402

۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۱۵:۴۰:۴۲
کد خبر: ۲۰۷۲۹۹۶
شاخص قيمت توليدكننده بخش برق در دی ماه 1402
بر اساس گزارش مرکز آمار، در دی ماه ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٦,٧ درصد می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس گزارش مرکز آمار، در دی ماه ١٤٠٢، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق ٣١٤,٤ می‌باشد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ١.٦درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٦.٧ درصد و در ١٢ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٤٦.٩ درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه

در دی ماه ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ١,٦ درصد می­باشد. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در دی ماه ١٤٠٢ نسبت به ماه قبل، ١.٦ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش­ترین تورم ماهانه با ١.٨ درصد مربوط به ساعات "میان بار" و کم‌ترین تورم ماهانه با ٠.٩ درصد مربوط به ساعات "اوج بار" می‌باشد.

تورم نقطه به نقطه

در دی ماه ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٦,٧ درصد می‌باشد. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در دی ماه ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣٦.٧ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٣٧.٢ درصد مربوط به ساعات "کم بار" و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٣٦.٥ درصد مربوط به ساعات "میان بار" می‌باشد.

تورم سالانه

در دی ماه ١٤٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در ١٢ ماه منتهی به دی ماه ١٤٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ٤٦,٩ درصد می‌باشد. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در ١٢ ماه منتهی به دی ماه ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٦.٩ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش­ترین تورم سالانه با ٤٩.٨ درصد مربوط به ساعات "اوج بار" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٤٤.٢ درصد مربوط به ساعات "کم بار" می‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

انتهای پیام/

نظر شما