رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی ۱۴۰۳: آنچه در این چند سال در شعار سال وجود داشته است توجه به مسائل اقتصادی است

اول فروردین ۱۴۰۳؛ حسینیه امام خمینی(ره) تهران
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ - ۱۷:۳۰:۲۷