تصاویری از عملیات دفع آب های سطحی و تخلیه آب از خیابان های اهواز

۱۴۰۳/۰۱/۰۹ - ۲۱:۲۰:۴۵