چشم‌در‌چشم شدن با پلنگ ایرانی، در پارک ملی تندوره

۱۴۰۳/۰۱/۱۲ - ۰۰:۲۶:۴۱