سخنگوی اقتصادی: نرخ مشارکت فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بالا رفته است

در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ سرمایه گذاری جدید چهار و هفت دهم درصد افزایش نشان می دهد.
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ - ۱۵:۵۰:۲۰