دستگیری اراذل بی‌ام‌و سوار خیابان اندرزگو تهران که با اسلحه مردم را تهدید و پلیس را به مبارزه می‌طلبیدند!

۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۱۶:۰۲:۰۲