فیلمی از ورود رئیسی به اسلام‌آباد و آذین‌بندی ویژه خیابان‌های پایتخت پاکستان

۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۱۲:۱۷:۴۱