غریب آبادی: سیاست دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا دوگانه است

غریب آبادی: طی روزهای اخیر در اوج سرکوب در امریکا سه بیانیه علیه ایران صادر کرده است اما تاکنون هیچ موضعی درباره ۹۰۰ دانشجو و استاد بازداشتی در آمریکا اتخاذ نشده است.
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ - ۱۵:۲۰:۲۷