وزیر راه و شهرسازی: تسهیل مراودات مالی و بانکی تجار ایران و امارات در حال انجام است

۱۴۰۳/۰۲/۱۲ - ۱۱:۵۹:۴۶