دانشجویان دانشگاه جرج واشنگتن در اعتراض به نسل‌کشی در غزه، در این دانشگاه تحصن کردند

۱۴۰۳/۰۲/۱۲ - ۱۵:۳۶:۴۲