تظاهرات طرفداران فلسطین در کشور ھای آمریکا، کوبا، فرانسه، اتریش، کانادا، سوئد

۱۴۰۳/۰۲/۱۶ - ۱۰:۲۳:۰۳