خیلی ها فقط فیگور کاندیدای ریاست مجلس را می گیرند

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس گفت: من به همه گزینه‌های مطرح شده احترام می‌گذارم و فکر می‌کنم که این بحث در مورد ریاست مجلس یک بحث زود هنگام است. خیلی‌ها با فیگور اینکه کاندیدای ریاست مجلس هستند وارد می‌شوند ولی در نهایت به هیچ عنوان به عنوان داوطلب ریاست مجلس وارد نمی‌شوند و فقط می‌خواهند بگویند ما در این اندازه‌ها هستیم
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ - ۲۲:۱۸:۵۸