ابتکار جالب یک فلسطینی برای تحریم کالاهای صهیونیستی

۱۴۰۳/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۰:۴۰